Valokuvaaminen

Kehity kuvaajana opettelemalla valotuksen alkeet

Useimmat meistä syyllistyvät kuvaamaan kameran automaattiasetuksella.

Mutta kun opetelet muutaman nopean asian oikeaoppisen valotuksen perusteista, voit opetella olemaan tehokkaampi valokuvaaja joko käyttämällä automaattiasetuksia tai ilman niitä. Valokuvaaminen on pohjimmiltaan kiinni valosta. Tässä artikkelissa tutustutaan erilaisiin tekijöihin, jotka kuuluvat oikein valotettuun kuvaan, jotta voit paremmin ymmärtää, mitä automaattiasetuksesi tekevät, tai mikä parempaa, oppia toteuttamaan nuo lopputulokset käyttämällä omia manuaalisia asetuksiasi. Karkeasti sanottuna valottuminen tapahtuu, kun valolle herkkä materiaali paljastetaan valolähteelle. Tämä voi tapahtua hyvin nopeasti. kuten järjestelmäkameroissa, joissa suljin avautuu ja sulkeutuu sekunneissa tai sen murto-osissa, tai pitkän ajan kuluessa, kuten neulansilmäkameroissa, jotka käyttävät vähemmän valolle herkkää filmiä. Valo tallentaa sen minkä kamera näkee, ja tuon valon hallinta ja siihen reagointi on hyvän valokuvaajan tehtävä. Tätä hallitaan pääosin kolmella pääelementillä, jotka vaikuttavat valotukseen ja jotka ovat selkeimmät tavat hallita digitaalikameran kennolle osuvaa valoa.

ISO (International Organization for Standardization)

Kyseessä ei ole kirjoitusvirhe, vaan ISO ei ole lyhenne näistä kolmesta sanasta, vaan se on johdettu kreikkalaisesta ”samanarvoista” tarkoittavasta sanasta. ISO on maailmanlaajuinen hallinnollisesti riippumaton organisaatio, joka asettaa standardit ympäri maailmaa. Heidän yleisesti tunnetuimmat standardinsa ovat ISO-tiedostotyyppi CD-levykuville sekä standardi valoherkkyydelle valokuvausfilmillä ja valokennoilla. Valoherkkyyttä kuvaava ISO on niin usein käytetty tässä yhteydessä, että monet valokuvaajat eivät tiedä sille muuta merkitystä. ISO on numeroarvo, joka vaihtelee tavallisissa digitaalikameroissa 50–3200, mikä kuvaa sitä, kuinka paljon valoa tarvitaan sopivan valotuksen aikaansaamiseksi. Pieniä numeroita voidaan kutsua hitaiksi asetuksiksi, jolloin vaaditaan enemmän valoa tai pidempi valotusaika kuvan tallentamiseksi. Herkkyys kasvaa ISO-luvun noustessa, korkeampi ISO tarkoittaa, että voit ottaa kuvia liikkuvista kohteista ilman liike-epäterävyyttä, jolloin voit käyttää erittäin nopeaa suljinaikaa esimerkiksi kolibrin siipien liikkeen pysäyttämiseksi. Suurempia ISO-lukemia kutsutaan tästä samasta syystä nopeiksi asetuksiksi. Normaali suljinaika hyvin nopealla ISO-arvolla, kuten esimerkiksi 3200, muuttaisi normaalin auringonpaisteisen maiseman kirkkaaksi ja lähes kokonaan valkoiseksi valokuvaksi. Manuaalisesti säädettävä ISO-arvo vaatii tasapainoa ja huolellista miettimistä etukäteen, ja siihen liittyy paljon valintoja. Esimerkiksi monet hämärästi valaistut tilanteet vaativat nopeamman ISO-asetuksen, että pienistä saatavilla olevista valomääristä saadaan kelvollinen kuva. Korkea ISO-asetus johtaa kuitenkin usein rakeisiin kuviin, niin filmillä kuin digitaalisessa valokuvauksessakin. Eniten yksityiskohtia saadaan tallennettua pienellä ISO-asetuksella, ja se on myös paras keino taistella edellä mainittua rakeisuutta vastaan.

Valoherkkyys ja suljinnopeus

Vaikka valoherkkyys on melko abstrakti idea, suljinnopeus on paljon kouriintuntuvampi konsepti mietittäväksi. Peruskonsepti on kuinka monta sekuntia, tai luultavammin sekunnin murto-osaa, valolle herkkä materiaali altistuu valolle. Esimerkiksi yhden sekunnin suljinaika laskee valoa kaksi kertaa enemmän kuin ½ sekunnin suljinaika, ja 1/8 sekuntia antaa valoa puolet siitä, mitä ¼ suljin. Muokkaa suljinaikaa maisemassa liikkuvien kohteiden nopeuden perusteella tai kamerajalustasi tukevuuden mukaan. Kyky kuvata nopeasti liikkuvia kohteita ilman epäterävyyttä on nimeltään pysäytyskuva, ja oikein asetettu suljinnopeus auttaa sinua saavuttamaan tämän. Yleisenä peukalosääntönä voidaan sanoa, että nopeammat suljinnopeudet sopivat liikkeellä olemiseen käsivarakuvaukseen, kun taas hitaampien käyttäminen voi vaatia jalustaa epäterävyyden ehkäisemiseksi. Kaikki yli sekunnin suljinnopeudet vaativat kolmijalan tai kiinteä alustan terävien kuvien aikaansaamiseksi.

lopputuloksia. Jokaiseen asetukseen liittyy omat valintansa ja hankaluutensa. Onnistut parhaiten, kun yhdistelet näitä asetuksia ajatellen niitä väleinä. Kun poistat yhden täyden välin toisesta asetuksesta ja lisäät täyden välin toiseen, saat samanlaisen lopputuloksen, kun ne tarjoavat saman määrän valoa ja valotusta.

© 2021 Jarmo katila