Valokuvaaminen

Järjestelmäkameran ottaminen käyttöön osa 2

Tämän artikkelisarjan ensimmäisessä osassa puhuimme kolmesta kameran pääasetuksesta, ISO-arvosta, aukosta ja suljinajasta. Näiden asetusten vaikutuksen ymmärtäminen on avainasemassa kameran oikeanlaisten säätöjen tekemiseksi eri tilanteissa. Kameran automatiikan voi antaa hoitaa yhden, mutta ei sen useampaa näistä pääsäädöistä.

Aukko

Aukko on reikä, joka aukeaa linssissäsi antaen sensorikennolle valoa. Aukon muuttaminen säätää reiän suuruutta. Mitä suurempi reikä on, sitä enemmän valoa kennolle pääsee, mutta se tarkoittaa myös pienempää syväterävyysaluetta. Suuri aukko vastaa pientä f-arvoa, kuten vaikkapa f/2. Mitä pienempi reikä, sitä enemmän valoa kennolle pääsee, mutta sitä terävämpi kuvasta tulee. Pieni reikä vastaa suurta f-arvoa, kuten f/16.

Hieman yleistetysti voi sanoa, että muotokuvien ottajat kuvaavat hyvin pienillä f-arvoilla, kuten f/2.8. Tämä sen takia, että he voivat tarkentaa kohteen silmiin ja antaa terävyyden heiketä nopeasti, että kohde erottuu taustasta. Maisemakuvaajat taas käyttävät tyypillisesti jalustaa ja pyrkivät kuvaamaan esimerkiksi arvoilla f/11 tai f/16 saadakseen kuvista niin teräviä kuin mahdollista aina etualasta kauas taustaan.

Suljinaika

Suljin on kameran rungon sisällä oleva verho, joka avautuu ja sulkeutuu. Sulkimen aukioloaikaa, jolloin avoin suljin päästää valoa aukolle, kutsutaan suljinnopeudeksi. 1/160 viittaa sekunnin sadaskuudeskymmenesosaan. Joten 1/10 suljinaika on hitaampi kuin 1/160 ja päästää aukolle enemmän valoa. Kun suljinaika hidastuu, alat nähdä kuvissasi liike-epäterävyyttä, jos kohde on liikkeessä. Liike-epäterävyyden määrä riippuu sulkimen ja kohteen nopeudesta. 1/200 suljinajalla voi pysäyttää kävelevän ihmisen liikkeen, mutta ohiajavan auton tallentaminen voi vaatia 1/1000 sekunnin suljinajan.

Suljinaika

Muista, että kuvatessasi käsivaralla uudella kamerallasi, käsiesi lievä tärinä voi aiheuttaa epätarkkuutta kuvissa. Sinun täytyy käyttää tämän ehkäisemiseksi nopeaa suljinaikaa. Sääntö on, että suljinajan tulisi olla vähintään polttovälin käänteisluku. Katso linssissäsi oleva luku millimetreinä, esimerkiksi 35 mm, se on linssin polttoväli. Pienempi luku tarkoittaa laajempaa kuva-alaa, kun taas suurempi luku tarkoittaa enemmänkin telekuvausta. Jos kuvaat 24 mm linssillä, suljinajan on oltava vähintään 1/24 sekuntia, kun taas 70 mm linssillä sinun täytyy kuvata 1/70 sekunnin sulkimella tai nopeammalla, ettei kuvaan tule käsivaralla tärinästä aiheutuvaa epätarkkuutta. Tämä käy järkeen, kun ajattelet sitä. Jos zoomaan pieneen kohteeseen taustalla, pienikin käden liike on selkeämpi tuolla pienellä alueella verrattuna laajempaan kuva-alaan. Jos kamerassasi on APS-C-kenno, joka on tavallinen useimmissa aloittelijaluokan kameroissa, linssisi todellinen polttoväli on todellisuudessa 1,5- (Nikon) tai 1,6-kertainen (Canon). Joten jos sinulla on 24 mm linssi, sen todellinen polttoväli esimerkiksi Canonilla on 38,4 mm, joten sinun täytyy kuvata 1/40 sekunnin tai nopeammalla suljinajalla. Micro-4/3-kameroiden kerroin on 2x. Täyskennoisissa kameroissa polttoväli on suoraan linssissä ilmoitettu lukema.

Valaistus, ISO-arvo ja kuvaustila

Valokuvauksessa voit valita kolmesta vaihtoehdosta. Voit asettaa kamerasi joko manuaalitilaan tai aukon tai sulkimen mukaiseksi. Kun opit käyttämään kameraasi hyvin, voit käyttää mitä tahansa näistä asetuksista saavuttaaksesi saman lopputuloksen. Näistä asetuksista sinun täytyy ensin säätää ISO-arvo. Jos kuvaat jalustalla, aseta ISO-arvoksi 100 tai 200.Jos kuvaat kirkkaassa auringonvalossa ISO-arvona voi pitää 100-400. Varjossa ideaalinen ISO-arvo on kirkkaustasosta riippuen 400-1600. Hämärässä, yöllä tai sisätiloissa ilman ikkunasta tulevaa valoa ISO-arvot 1600-6400 ovat yleensä ideaalisia. Joten missä tahansa valokuvaussessiossa ensimmäinen askel on määritellä valo ja seuraava askel on asettaa ISO. Kuvaustilan valinta riippuu kuvaustilanteesta. Jos käytät esimerkiksi aukkotilaa, voit säätää aukon kiinteäksi ja kamera säätää suljinajan sille sopivaksi.

© 2021 Jarmo katila