Valokuvaaminen

Hdr-kuvauksen perusteet osa 2

Tämän artikkelisarjan ensimmäisessä osassa tutustuttiin HDR-kuvauksen termistön perusteisiin ja siihen, kuinka HDR-kuvia pääpiirteissään luodaan. Tässä osiossa tarkastellaan enemmän HDR-kuvien luomisen teknisempää näkökulmaa. HDR-kuvaamisella on mahdollista kiertää tavallisen alueen kuvaamisen ongelmia. HDR-kuvaamista voi ajatella erilaisina tekniikkoina, jotka yhdistävät kuvan informaatiota useilla eri valotustasoilla yhdeksi kuvaksi, jonka yksityiskohtien määrä ylittää yksittäisen valotuksen mahdollistaman määrän.

Osaavien valokuvaajien tiedetään käyttävän kuvien haarukointia, kun he kuvaavat maisemaa, eli he nostavat tai laskevat valotustasoa kasvattaakseen mahdollisuuksia löytää sopivan valotuksen ideaalitason. Vaikka valomittarisi tai automaattiasetuksesi saattavat sanoa, että valittuna on sopiva valotustaso, kuvan ottaminen samasta sommitelmasta useaan kertaa useilla eri aukkoarvoilla tai suljinnopeuden asetuksilla kasvattaa merkittävästi mahdollisuuksiasi saada aikaan paras mahdollinen otos kuvaussessiostasi.

Haarukointi HDR-kuvissa

Myös HDR-kuvauksessa käytetään haarukointia, mutta eri tavalla kuin tavallisessa kuvauksessa. Sen sijaan, että kuvataan usealla eri valotusarvolla parhaan kuvan luomiseksi, HDR haluaa tallentaa suurimman mahdollisen määrän yksityiskohtia koko valoalueen läpi. Valokuvaajat kohtaavat usein valinnan, jossa he joutuvat menettämään yksityiskohtia kirkkaissa ja varjoisissa kohdissa, jolloin he voivat käyttää haarukointia usealla valotustasolla kuvaten ensin yksityiskohdat varjoista, sitten yksityiskohdat kirkkaammista kohdista ja lopuksi optimaalisella valotuksella jostain niiden keskeltä. Tällaisen haarukoinnin avulla ammattilaiset luovat täydellisen valokuvan rakennuspalikat.

Yhdistelmäkuvan luominen käyttämällä useita valotustasoja ei ole perusidealtaan mitään uutta valokuvauksen saralla. Niin kauan kuin kameroissa on ollut rajoituksia normaalien alueen suhteen, ovelat valokuvaajat ovat kehitelleen keinoja parhaan mahdollisen kuvan luomiseksi. Loistava valokuvaaja Ansel Adams käytti yli- ja alivalotustekniikoita valottaakseen printtikuvansa valikoidusti ja luodakseen niistä uskomattoman rikkaita yksityiskohdiltaan. Kun digitaalinen valokuvaaminen viimein kykeni vastaamaan tähän ongelmaan, luotiin ensimmäiset HDR-tiedostotyypit. Mutta useimpien valokuvaajien tänä päivänä käyttämät HDR-tiedostotyypit eivät kuitenkaan käytä tätä samaa menetelmää (eli tallentavat usean eri valotustason kuvia samaan tiedostoon normaalia kuvausaluetta paremmilla yksityiskohdilla). Useimmat niin kutsutut HDR-kuvat ovat itseasiassa usean eri valotustason kuvia yhdistettynä HDR-kuvaksi, joka on sen jälkeen prosessoitu tavallisen dynamiikan kuvaksi käyttäen ns. tonemappingia.

Takaisinprosessointi

Useimmat aitojen korkean dynamiikan alueen tason yksityiskohdat ovat tietokonenäyttöjen, CMYK-tulostimien ja kameroiden tasojen ulkopuolella – nämä tavalliset näyttölaitteet eivät yksinkertaisesti kykene luomaan kuvia, joita voi verrata ihmisen silmän kykyyn tallentaa kuvatietoa. Tonemapping on tekniikka, jolla käännetään HDR-median värit ja arvot (esimerkiksi Photoshopilla tehty luomus useista matalan dynamiikan kuvista), jonka jälkeen ne palautetaan takaisin normaaliksi mediaksi, kuten tavalliseksi kuvatiedostoksi.

Takaisinprosessointi

Tämän käännöksen takia prosessoidut kuvat ovat tavallaan simulaatioita HDR-tiedostomuotojen rikkaasta arvoalueesta huolimatta siitä, että ne voivat luoda uskomattomia yksityiskohtia yhtäaikaisesti sekä valojen että varjojen alueelle. Tästä huolimatta prosessoidut kuvat sisältyvät kuitenkin HDR-tekniikoiden termistöön ja niitä kutsutaan hämmentävästi HDR-kuviksi. Tämä on tekniikka, jota useimmat valokuvaajat kutsuvat HDR-kuvien luomiseksi tai jopa HDR-valokuvaukseksi. Syy tämän tekniikan merkittävyydelle on se, että nykyaikaisten valokuvien editointiohjelmien ja digitaalikameroiden myötä jokaisen kotikuvaajan ja harrastajan on helpompaa kuin koskaan valmistaa näitä valokuvia itse. Monissa moderneissa valokuvien editointisovelluksissa on tonemapping-työkalut useiden kuvien yhdistämiseksi ja parhaan mahdollisen kuvan muodostamiseksi näistä yhdistetyistä kuvista, lisäksi ne sisältävät kiertotapoja ja fiksuja menetelmiä kuvien yhdistämiseksi näyttävien valokuvien luomiseksi erinomaisella yksityiskohtien määrällä. Nämä menetelmät ovat käytettävissä ainakin Photoshopissa ja myös ilmaisissa ohjelmistoissa, kuten GIMP tai Paint.NET. Voit luoda usean valotustason kuvia runsailla yksityiskohdilla yhdistämällä useita valotuksia Photomatrixin tai Photoshopin HDR Pro -ohjelmiston kaltaisilla sovelluksilla, jonka jälkeen voit prosessoida kuvan normaaliin dynaamiseen alueeseen. Voit myös yhdistää useita valotuksia käyttämällä useita valotuksia ja sekoitusmenetelmiä useassa kerroksessa tehokkaissa GIMP:n kaltaisissa valokuvaeditoreissa.

© 2021 Jarmo katila